luccaunderground.it


2020.12021. nagrada se dodjeljuje sljedećim studentima: Rbr. IME I PREZIME. GODINA. PROSJEČNA OCJENA. STUDIJA u ako god. 2020.12021. (1) Nagrada Dekanice/Dekana dodjeljuje se za svaku akademsku godinu studentima Fakulteta za postignuti uspjeh na studiju tijekom prethodne akademske godine. Elektronička pošta, Web adresa [email protected] Državljanstvo hrvatsko ... Naziv nagrade Dekanova nagrada za uspjeh postignut u ak. god. 2016./17. Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet. Hahlić 6 51000 Rijeka Hrvatska T: +385 51 359 500. F: +385 51 359 593. E: [email protected] ... by D Hrvatsko — Elektronička pošta, Web adresa [email protected] Državljanstvo Hrvatsko ... Naziv nagrade Dekanova nagrada za uspjeh postignut u ak. god. 2014./15. Dekanova nagrada za najbolji znanstveno-istraživački rad pod naslovom: "Državljanstvo kao temeljna odlika državnog suvereniteta u Republici Hrvatskoj s ... Adresa Pravni fakultet Rijeka, Hahlić 6, 51000 Rijeka. Telefon 051 359 535 ... Naziv nagrade Dekanova nagrada za postignuti uspjeh u ak. god. 2010/11. Naziv nagrade Dekanova nagrada za uspjeh postignut u ak. god. 2016./17. Od petka 3. prosinca 2021. započinje Online studentski kviz PRAVRI 2021. Jan 31, 2018 — daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se kategorije Dekanove nagrade i postupak njezine dodjele te postupak predlaganja dodjele Rektorove ... Apr 14, 2020 — Sveučilište u Rijeci ovih je dana donijelo odluku o dodijeli Rektorove nagrade za izvrsnost. Nagradu je dobilo ukupno 15 studenata, ... by L Radaković · 2005 — Studenske nagrade dobili su najbolji studenti pravnog studija i studija socijalnog rada u ... Uz ovu nagradu, dobitnik je ovogodiπnje Dekanove nagrade. Jun 7, 2021 — Dekanova nagrada za postignuti uspjeh na studiju ... Odluku o dodijeli Dekanove nagrade donosi dekan, uz prethodno pozitivno mišljenje. studenata. (4) Studenti kojima je dodijeljena Dekanova nagrada ujedno su kandidati Fakulteta za dodjelu. Rektorove nagrade. Studentski znanstveni rad. Dekanova nagrada za najbolji diplomski rad na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment bankarstva, osiguranja i financija 2015./2016. Dekanova nagrada · PRAVILNIK RRiF VŠ O DODJELI DEKANOVE NAGRADE · NATJEČAJ ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2020/21. Mar 2, 2020 — Dekanova nagrada dodjeljuje se najboljim studentima preddiplomskog i diplomskog stručnog studija Poslovnog veleučilišta Zagreb. Jul 4, 2018 — (1) Studentima Sveučilišta dodjeljuju se dvije vrte nagrada: Rektorova nagrada i Nagrada na razini sastavnice (Dekanova nagrada/Nagrada ...

LUCCA UNDERGROUND
Bing Google