luccaunderground.it


Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u ... Feb 17, 2021 — Prijave se podnose Odboru za poticanje izvrsnosti studenata na [email protected] Prijavu za dodjelu Rektorove nagrade za poseban ... Aplikacija "Rektorova nagrada" omogućuje prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade. Pravo na prijavu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, ... Posebna Rektorova nagrada: Dario Ćorić, Andrea Balić, Kristina Mandić, Erblina Morina, Morana Perušić, Dina Salapić, Teodora Skelin, Anja Stanić i Ana ... Sep 24, 2021 — Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo ... 2009., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade (Klasa: ... Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i ... Mar 2, 2021 — Na temelju odredbe čl. 7., st. 1. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade dekan Pravnog fakulteta ... Jan 31, 2018 — dodjele te postupak predlaganja dodjele Rektorove nagrade koji je u ... (2) Pravo natjecanja za Dekanovu nagradu ima i student koji na ... Sep 9, 2021 — Cilj nagrade je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Sveučilišta. II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju sveučilišni ... Sep 9, 2021 — Pravo natjecanja za Rektorove nagrade imaju studenti Sveučilišta koji ispunjavaju ... Rektorova nagrada za studentski istraživački rad. Jan 4, 2022 — Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija ... Temeljem Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu uređuju se uvjeti, kriteriji, postupak dodjele i oblik nagrade. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, ... Feb 18, 2021 — Sveučilište navodi kako na temelju rektorove odluke i Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade pravo prijave na Natječaj imaju svi studenti ... Feb 17, 2021 — Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te ... Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti isključivo stručni ili ... Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, ... Sep 24, 2021 — Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. Mar 10, 2020 — Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019. ... predlaganja dodjele Rektorove nagrade (ww.pravo.unizg.hr/_ ... Pravo na prijavu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, ... Sep 24, 2021 — Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo ... Aplikacija "Rektorova nagrada" omogućuje prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade. Pravo na prijavu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, . Dec 2, 2021 — 4. Za rektorovu nagradu mogu se nominirati kandidati koji su u akademskoj 2020./2021. imali studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku kao ... Rektorova nagrada se dodjeljuje studentima koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu ako se na znanstveno-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski radovi, ... Dec 2, 2021 — 4. Za rektorovu nagradu mogu se nominirati kandidati koji su u akademskoj 2020./2021. imali studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku kao ... II. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. III. U pravilu, za Rektorovu nagradu ... Feb 17, 2021 — Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2020./2021. · Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te ... Na temelju Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Mar 10, 2020 — Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019. ... predlaganja dodjele Rektorove nagrade (ww.pravo.unizg.hr/_ ... Feb 18, 2021 — Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. ... Pravo na prijavu imaju svi studenti preddiplomskih. Jan 4, 2022 — Rektorova nagrada Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i ... Odjel za austrijsko, europsko i poredbenojavno pravo, Pravni fakultet Karl-Franzens ... Rektorova nagrada za studentki rad "Zaštita ustavnih sloboda i. Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih ... (dokument hr. eng. pdf); ak. god. 2019./2020. Aug 2, 2021 — za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih ... Pravo na isplatu nagrade studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz ... Mar 17, 2021 — Uvjeti i kriteriji za dodjelu Rektorove nagrade za sport. Pravo natjecanja za Nagradu imaju pristupnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:. Rektorova nagrada za sport (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se jednom ... Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu za sport imaju studenti Sveučilišta u ... Rektorova nagrada kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenoga ... Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, . Aplikacija "Rektorova nagrada" omogućuje prijavu na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade. Pravo na prijavu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, ... Mar 29, 2021 — Pravo prijave na natječaj za Rektorovu nagradu imaju svi studenti Sveučilišta. (redoviti i izvanredni) na preddiplomskim i diplomskim ... Jun 30, 2021 — Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2020./2021. ... Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te ... Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku... ... Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, ... Jan 6, 2022 — Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih, te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija ... Oct 30, 2019 — Sveučilište u Mostaru raspisalo je natječaj za Rektorovu nagradu studentima za ... Rektorova nagrada dodjeljuje se za rezultate ostvarene u ...

LUCCA UNDERGROUND
Bing Google